Startsida

Företaget

Arbeten

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöprogram

Kontakt

Miljöprogram


Fordon

Vid nyanskaffningar sker övergång till MK1/Euro III i takt med tillverkarnas utveckling. Däck återvinns/regummeras genom auktoriserade gummiverkstäder.

Bränsle, smörjoljor, rengöringsmedel m.m.

Brolins Bygg använder Diesel MK, katalysator Grön 95 MK. Till mindre maskiner används Aspen Petroleum AB:s alkylatbensin 2T och 4T. Fordons- och maskinoljor är vegetabiliska och biologiskt nedbrytbara.

Endast biologiskt nedbrytbara produkter såsom tvål, rengöringsmedel, saneringsvätskor m.m. används. Dessa uppgraderas i takt med tillverkarnas produktutveckling och lägst myndigheters krav.

Förbrukningsmaterial

Brolins Bygg använder färg, trämaterial m.m. uppfyllande lägst branschorganisationers och myndigheter rekommendationer. Brolins Bygg använder endast miljövänligaste batterialternativ. Brolins Bygg använder sig aldrig av kemisk bekämpning inom trädgård där alternativ finns.

Inköp

Brolins Bygg gör sina inköp hos leverantörer vilka tillhandahåller miljövarudeklaration för aktuella varor, material och utrustningar.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall deponeras i enlighet med gällande bestämmelser på avsedd destruktions-/återvinningsanläggning. Batterier, oljor m.m. avlämnas på miljöstation. Övrigt material deponeras på återvinningsanläggning.

Samarbete för miljöledning

Brolins Bygg har även ett långtgående samarbete med sina kunder och leverantörer. Samarbetet syftar till att uppfylla och utveckla företagens miljökrav.