Startsida

Företaget

Arbeten

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöprogram

Kontakt

Miljöpolicy


Inom Brolins Bygg skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att avkall på funktion, effektivitet och noggrannhet görs.

Brolins Bygg skall verka för:

       -  att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten. 
       -  att tillhandahålla tjänster som har minsta möjliga inverkan på miljön. 
       -  att bidra till att sprida kunskap om miljövänlig teknik och miljömedvetande. 
       -  att mäta resultatet av miljöarbetet genom interna revisioner av eget arbete. 
       -  att främja öppenhet och dialog med anställda, kunder och allmänhet. 
       -  att vid inköp av varor och tjänster alltid beakta miljöaspekterna. 
       -  att kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheters krav.