Startsida

Företaget

Arbeten

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Miljöprogram

Kontakt

Kvalitetspolicy


Brolins Bygg skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.

Detta innebär att:

       -  vår kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris skall vara sådan att kunderna uppfattar oss bästa leverantör och samarbetspartner. 
       -  rätt kvalitet är alla anställdas angelägenhet och var och en svarar för kvaliteten på sitt eget arbete. 
       -  medvetenheten om detta skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och positivt bidra till trivsel och god totalkvalitet. 
       -  vår utrustning skall vara av sådan beskaffenhet och underhållas så att de uppställda kvalitetskraven kan uppfyllas.